نصب و راه اندازی و تحویل دستگاههای جذب اتمی شعله و ...

نصب و راه اندازی و تحویل دستگاههای جذب اتمی شعله و کوره گرافیتی و  گازکروماتوگراف در آزمایشگاه همکار استاندارد و معاونت دارو غذا در استان قم  سال 1393

گالری

تماس با ما

تهران – متروصادقیه خیابان ولی عصر خیابان اعتمادیان شرقی پلاک 19 واحد 6

تلفن: 44953065    فاکس :44953066

ایمیل : tajhizshimi@gmail.com

JoomShaper